84 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย

[popup_trigger id=”2949″ tag=”popup” classes=”popup-trigger-1″][/popup_trigger]

[popup_trigger id=”2949″ tag=”popup”][/popup_trigger]

BANGKOK PILOT BUREAU