เรือบรรทุกเครื่องบินเข้า

เรือตรี เสนีย์ มัชฌิมวงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักนำร่อง และเรือเอก ชนะ พุทธทองศรี หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่2 ได้ทำการนำร่องเรือบรรทุกเครื่องบิน USS JOHN C STENNIS เทียบท่าเรือแหลมฉบัง CO เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมการฝึก COBRA  GOLD กับกองทัพไทย กรมจ้าท่าได้ให้ความร่วมมือโดยได้พิจารณาอนุญาตให้เข้าท่าเรือแหลมฉบังเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ที่อนุญาตให้เข้าจอดเทียบท่า สำนักนำร่อง ได้ส่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง และ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่2โดยได้ เดินทางไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบินอู่ตะเภา แล้วบินลงบนดาดฟ้าบินของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS JOHN C STENNIS ขณะที่แล่นผ่านเกาะล้านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ แหลมฉบังด้วยความเร็ว27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นจึงได้ทำการนำร่องเรือแล่นเข้าร่องน้ำและจอดเทียบท่าเสร็จเรียบร้อยเวลา 12.00 น.

BANGKOK PILOT BUREAU