ท่าเรือแหลมฉบับ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร (ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง) นายพิสุทธิ์ อมรยุทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนำ้) นายเอกราช คันธโร (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา)เรือตรี เสนีย์ มัชฌิมวงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักนำร่อง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับหลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางไปยังหอบังคับการสมุตรเขต ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจราชการและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการควบคุมการจราจรทางนำ้ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือ ดี 1 และท่าเรือฮัทชิสัน ประเทศไทย โดยมีผู้บริหารบริษัท ฮัทชิสัน ประเทศไทย จำกัดและผู้บริหารบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ด เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งขึ้นเยี่ยมชมเรือ “ONE CULUMBA” ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ระวาง 14,000 TEUs ที่เข้าเทียบท่าเรือเป็นครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง D1 Terminal จังหวัดชลบุรี

 

 

BANGKOK PILOT BUREAU