เปิดอบรมหลักสูตร นำร่องฝึกปี 64

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักนำร่องได้ทำการเปิดอบรมหลักสูตรนำร่องฝึกโดยมี เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนำร่องเป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 3 นาย ดังนี้

1.นายศักดิพงษ์ เพ็งแจ่ม ตำแหน่ง นักเดินเรือชำนาญการ

2.นายนนทพัฒน์ ภูมิราช ตำแหน่ง นักเดินเรือชำนาญการ

3.นายธีรุตม์ ฉิมพลี ตำแหน่ง นักเดินเรือชำนาญการ

BANGKOK PILOT BUREAU