สอบนำร่องฝึก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการจำนวน 3ท่านได้ดำเนินการสอบภาควิชาการนำร่องฝึกเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค. ที่สำนักนำร่อง อาคาร 2 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

BANGKOK PILOT BUREAU