วันที่ 5 สิงหาคม 2563

นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสำนักนำร่อง

เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 161 ปี ซึ่ง สำนักนำร่องได้ออกบูธนิทรรศการนำเสนอประวัติและผลงานของสำนักนำร่อง ตลอดจนวีดีทัศน์ การนำร่องเรือในเขตท่าเรือต่างๆที่อยู่ในเขตบังคับการใช้นำร่องของสำนักนำร่องกรมเจ้าท่า

BANGKOK PILOT BUREAU