ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนที่ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองพะแนง  ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ยังคงขาดบุคลากรครูเพื่อทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 94 คน ซึ่งสำนักนำร่องได้ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้โดย นาย ณัฐวัตร์ จันทร์ทา เจ้าพนักงานสื่อสารสำนักฯเป็นตัวแทนมอบในจำนวนเงิน 22,200 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา น.ส สมร ช่องงาม ผู้อำนวยโรงเรียนได้เป็นตัวแทนรับมอบและดีใจเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณ ที่สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่าได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ด้วย

BANGKOK PILOT BUREAU