มอบเครื่องหมายผู้นำร่อง

อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ความสามารถผู้นำร่องและเกียรติบัตรกำกับเครื่องหมายแก่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จำนวน  111 ราย

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ความสามารถผู้นำร่องและเกียรติบัตรกำกับเครื่องหมาย โดยมีเรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักนำร่อง กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานต้นไทร กรมเจ้าท่าเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ผู้นำร่อง เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความสามารถของผู้นำร่อง  ที่สำเร็จการฝึกตามหลักสูตรที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการสอบไล่เป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค. เจ้าพนักงานนำร่องจึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงในด้านการเดินเรือนำร่อง และเป็นผู้ชำนาญการเดินเรือในร่องน้ำเป็นพิเศษ เปรียบเสมือนผู้นำทางของเรือเพื่อให้เรือทุกลำผ่านร่องน้ำไปด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ทุกท่าน และขอให้เป็นตัวแทนนำร่อง ที่มุ่งมั่น ปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เปรียบเสมือนผู้นำทางของเรือเดินมหาสมุทรให้เดินทางอย่างปลอดภัยและถึงจุดหมาย การที่ทุกท่านได้รับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ความสามารถผู้นำร่องในวันนี้ ย่อมเปรียบเสมือนทุกท่าน เป็นผู้ขับเคลื่อนงานกรมเจ้าท่าไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

BANGKOK PILOT BUREAU