ผักสวนครัว ริมรั้วเจ้าท่า

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักนำร่อง โดย เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนำร่องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักนำร่อง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “ ผักสวนครัว ริมรั้วเจ้าท่า “ที่บริเวณด้านข้างอาคาร 162 ปีกรมเจ้าท่า โดยร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด เพื่อนำผลิตผลไปแบ่งปันประกอบอาหารและเป็นการสร้างความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า

BANGKOK PILOT BUREAU