การประชุมผู้บริหารสำนักนำร่องประจำเดือน กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักนำร่องจัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม โดยมีเรือตรี เสนีย์ มัชฌิมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง เป็นประธานการประชุม ณ. สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาโยกย้ายและหมุนเวียนเจ้าพนักงานนำร่องไปปฏิบัติราชการที่สำนักนำร่องเขตท่าเรือต่างๆ และการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทยประจำปี 2563 ซึ่งในปีนีจะครบ 85 ปี

BANGKOK PILOT BUREAU