ทำบุญ85 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักนำร่องได้จัดงาน ทำบุญ 85 ปีวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย โดย ท่านอธิบดีกรมเจ้าท่า นาย วิทยา ยาม่วง เป็นประธาน มีการทำบุญถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศให้แก่ เจ้าพนักงานนำร่องที่ได้เสียชวิตไปแล้ว และมีการรดน้ำขอพร จาก ครูเจ้าพนักงานนำร่องที่เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งบรรยากาศไปเป็นได้ความชื่นมื่น

BANGKOK PILOT BUREAU