ติดเครื่องหมายนำร่องให้เจ้าพนักงานนำร่อง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนำร่องได้ติดเครื่องหมายนำร่องให้แก่เจ้าพนักงานนำร่องชั้น 2 ค.ทั้งหมด 4 นายที่สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า

BANGKOK PILOT BUREAU