กิจกรรม86ปีวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า ได้จัดกิจกรรมครบ 86 ปีวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทยโดย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า รักษาราชการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานนำไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมเจ้าท่า และถวายภัตตาหารเพล ตลอดจนสังฆทานเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าพนักงานนำร่องที่ล่วงลับไปแล้วและได้รดน้ำขอพรจากครูอดีตเจ้าพนักงานนำร่องที่เกษียณอายุราชการ โดยมีครูอดีตเจ้าพนักงานนำร่องหมายเลข46 เรือเอก อุสาห์ สาคริก ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าพนักนำร่องและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีนำร่องที่เกษียณอายุราชการในปีนี

 

 

pilot 46 เรือเอก อุสาห์ สาคริก

 

BANGKOK PILOT BUREAU