กิจกรรม

การประชุมภายใน สำนักนำร่อง ประจำเดือนเพื่อทบทวนทำความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กรมเจ้าท่า และให้บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม

BANGKOK PILOT BUREAU