การประชุมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การย้าย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563เวลา 13.30 น. สำนักนำร่องจัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเรืองเดชสาคร  เพื่อพิจารณาเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายและการไปช่วยปฏิบัติราชการของผู้นำร่อง

BANGKOK PILOT BUREAU