ข่าวภาพและกิจกรรม

ประกาศ กรมเจ้าท่าที่ 83/2563 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 4/10/64

 

https://opdc.csn.cxคลิ๊ก

สำนักนำร่องเปิดอบรมหลักสูตรนำร่องฝึก 1 พ.ย 64

กิจกรรมครบรอบ 86 ปีวันคล้ายวันสถาปนาการนำร่องไทย 31 ต.ค 64

 

สำนักนำร่อง ร่วมกิจกรรม ผักสวนครัว ริมรั้วเจ้าท่า 5/7/64 คลิ๊ก

เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รรก.ผสน.ได้ติดเครื่องหมายนำร่องให้แก่เจ้าพนักงานนำร่องชั้น 2 ค. 22/2/64

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการนำร่องชั้นสูงและการบริหารงานนำร่อง 16/2/64

 อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ความสามารถผู้นำร่องและเกียรติบัตรกำกับเครื่องหมายแก่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จำนวน 111 ราย
15/2/64
การประชุมภายใน สำนักนำร่อง ประจำเดือนเพื่อทบทวนทำความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กรมเจ้าท่า และให้บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม

21-04-2564การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

07-05-2564 แนวทางปฏิบัติและคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ

1.ประกาศกำหนดเกณฑ์ตัวบวกน้ำเพื่อความปลอดภัย ท่าเรือสงขลา

2. แจ้งตัวแทนเรือให้มารับเงินค่ามัดจำนำร่องคืน

3.การเปิดใช้งานระบบนำร่องเต็มระบบ

BANGKOK PILOT BUREAU